جوسازی حجتیه نسبت به جمعیت اهل سنت و بصیرت ما!

[ad_1]

از پیام های مشهوری که این سالها دست به دست شد و هنوز هم می شود(!) هراس افکنی درباره رشد جمعیت اهل سنت ایران و خصوصا حاشیه مشهد بود که به خوبی توسط جریان انجمن حجتیه طراحی و توزیع گردید. بطن این پیام ها که اخیرا نیز در یکی از کانالهای ظاهرا انقلابی! درج شد، هیچ پایه آماری ندارد و با یک حساب کتاب ساده از جمعیت اهل سنت معلوم می شود که کاملا دروغ است و ساخته ذهن خلاقانه سرویس هاست.

باید بدانیم که مبلغان این نگاه، نوعا از دسته جاهلان هستند هر چند ژست دیگری داشته باشند. اگر بگویی منبع و مبنای کلام تو چیست جز به اکانت های دروغین ساخته شده توسط #جریان_شیرازی به نام اهل سنت یا کدهای اینترنتی مجعول، استنادی نخواهند داشت و هرگز نسبتی با آمار علمی ندارند.

در رویکرد غلط آنان همین بس که اتفاقا کاملا خلاف نگاه تمدنی انقلاب که به دنبال احیای عزت مسلمین است عمل می کنند هر چند ممکن است شعار وحدت هم سر بدهند! وحدتی که در ظاهر هست ولی عملا جز رقیب_هراسی و دشمن سازی از برادر مسلمان چیزی در آن نیست و فرقی با عملکرد جریان شیعه انگلیسی ندارد! و اگر جز این بود نباید بار دیگر دو گانه اسلام – کفر را به دوگانه شیعه – سنی تبدیل می کردند.

از معضلات رواج شبکه های_اجتماعی، ترویج ناخواسته دروغ هاست لذا باید خیلی مراقب طراحی هوشمندانه دشمن باشیم. بصیرت به شناختن مثلث های موهومی که فکر می کنیم چشم اداره جهان هستند(!) نیست بلکه به شناخت دقیق راهبردهای دشمن برای اداره جهان است!

صد افسوس که هنوز کشیدن مار بیش از بیان آن جذابیت دارد!

 

[ad_2]

لینک منبع