تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

[ad_1]

تحلیل بنیادی فلامی

شرکت لامیران در سال ۱۳۴۹ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) و تحت شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۴۹ اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و با خرید کارخانه شرکت سه ب (پرمارشاپ) فعالیت تولیدی خود را از تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۴۹ با ظرفیت اولیه سالانه معادل ۱۶۰ میلیون عدد تیغ صورت تراشی آغاز نمود.

ظرفیت بهره برداری شرکت در سال ۱۳۶۹ به تعداد سالانه ۱۸۸ میلیون عدد تیغ در یک شیفت کار اصلاح گردید و با توجه به وضعیت کنونی ماشین آلات، ظرفیت عادی سالانه تولید در حال حاضر با یک شیفت کاری در روز،معادل ۱۸۸ میلیون تیغ صورت تراشی میباشد.لازم به توضیح است ظرفیت سالانه تیغ خودتراش در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۰ معادل ۸۴ تن سالانه برای ۳ شیفت کاری اصلاح گردیده است.
در مدت ۳۹ سال فعالیت، نام شرکت تغییراتی چند کرده و نهایتا به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۱ بنام لامیران (شرکت سهامی عام) فعالیت خود را آغاز کرده است.

فعالیت اصلی شرکت

این شرکت تنها تولیدکننده تیغ دولبه در کشور میباشد. و ۱۰۰ درصد بازار داخلی را دارا میباشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱/۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم) در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

سهامداران عمده شرکت در نمودار زیر آمده است:

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

سهامدار عمده شرکت ،سرمایه گذاری صنای ایران با ۵۴ درصد میباشد.

روند سودآوری شرکت

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

همان طور که مشاهده میگردد روند سودآوری شرکت طی سال ۹۳ افزایشی بوده و بعد از آن کاهشی بوده است.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

جدول بالا سود هر سهم و سود تقسیمی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد درصد سود تقسیمی طی سالهای اخیر متغیر بوده است.

بررسی مقدار تولید

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

در جدول بالا، مقدار تولید شرکت در سال ۹۶ نشان داده شده اسوت. مقدار تولید در گزارش شش ماهه پوشش ۴۷ درصدی را نشان میدهد. با توجه به عملکرد شرکت ، مقدار تولید کارشناسی برآورد گردیده است.

وضعیت فروش

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

شرکت لامیران در عملکرد شش ماهه کل تولید خود را به فروش رسانده است و ۵۳ درصد بودجه را پوشش داده است. با توجه به عملکرد شش ماهه ، مقدار فروش کارشناسی برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

در تحلیل کارشناسی ۹۶ ، نر فروش برابر نر شش ماهه در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

توجه به برآورد فروش مقداری و نر های فروش، مبلغ فروش کل شرکت ۱۵ میلیارد تومان برآورد گردیده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

مواد مستقیم مصرفی ۸۶ درصد و سربار تولید ۷ درصد بهای تمام شده را تشکیل می دهد. شرکت ۱۲ درصد مواد اولیه مصرفی را از داخل تهیه مینماید.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

در تحلیل کارشناسی، نرخ مصرف برابر نر عملکرد شش ماهه در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

مبلغ مصرف مواد در تحلیل کارشناسی ۸ میلیارد تومان برآورد گردید.

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

با توجه به مقدار تولید در تحلیل کارشناسی، سربار تولید و بهای تمام شده برآورد گردیده است. مبلغ بهای تمام شده ۱۰ میلیارد تومان برآورد گردید.

صورت سود وزیان

تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

با توجه به برآورد های صورت گرفته در مقدار فروش و بهای تمام شده، سود شرکت لامیران برای سال مالی ۹۶ ، برابر ۴۶ تومان برآورد گردید، قیمت سهم در حال حاضر ۵۱۹ تومان میباشد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

نوشته تحلیل بنیادی فلامی | لامیران اولین بار در تحلیلها پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع