تحلیل تکنیکال غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان

[ad_1]

تحلیل تکنیکال غگلپا

غگلپا در تایم فریم روزانه بنظر میرسد در حال تکمیل موج e از یک ساختار جمع شونده در موج B قرار دارد و از نظر زمانی میتواند تا محدوده ۱۰ روز آینده نسبت به تکمیل این محدوده قیمتی و حرکت به سمت شکست مقاومت ۱۴۹۰۰ریال اقدام نماید. در صورت عبور از این محدوده اهداف کلاسیک سهم محدوده های ۱۶۸۰۰ و ۱۹۱۰۰ و ۲۲۷۰۰ریال میتواند با دید میان مدت در نظر گرفته شود. حد ضرر این تحلیل شکست محدوده کف قبلی در ۱۳۲۰۰ریال میباشد.

تحلیل تکنیکال غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان

منبع: شرکت کارگزاری آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

نوشته تحلیل تکنیکال غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان اولین بار در تحلیلها پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع