تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

[ad_1]

تحلیل تکنیکال ولملت

تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

ولملت در تایم فریم روزانه در یک کانال خنثی با کف محدوده ۱۰۰۰و سقف محدوده۱۳۰۰ریال در نوسان است و در شرایط فعلی پتانسیل برگشت از کف را داراست و در صورت عبور از ۱۱۶۰ ریال توانایی رسیدن به سقف را داراست بررسی سهم با حد ضرر ۱۰۰۰ریال توصیه میگردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

نوشته تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت اولین بار در تحلیلها پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع