عصیان پنج دقیقه ای شعارها+صوت

[ad_1]

جمعه ۳۱ام تیرماه ۱۳۶۷، درست دو روز پس از صدور پیام قطعنامه، ظل آفتاب ظهر تیرماه،از قرار معلوم امروز رئیس جمهور خامنه ای امام و خطیب جمعه هست.

فضا غربت عجیبی دارد، انگار جمعیت بغضی است مانده در گلو که میخواهد منفجر بشود، رزمندگانِ جنگ جنگ تا پیروزی گویِ دیروز همچون به تاراج رفتگان، از جبهه ها برگشته و در صفوف دیده میشوند.

آیت الله خامنه ای پشت تریبون می ایستد؛ به رسم معمول به احترام رئیس جمهور شعارهایی داده میشود:«صل علی محمد روح بهشتی آمد»و…
رئیس جمهور از مردم تقاضا میکند بنشینند تا خطبه ها را شروع کند، اما انگار عصیانی پنهان به جان مردم افتاده، عصیانی ناشی از بغض چند روزه ای که با نوشیدن جام زهر بر گلویشان چمبره زده بود.

دیگر طاقت ها تاب شده و شعارها برخلاف رسم معمول شدت میگیرد، بعضی شعارها جدید است:
«حزب الله ؛ پیشمرگ روح الله
اماما اماما پیامتو شنیدیم، به جان و دل خریدیم
اگر همه کشته شویم دست از امام نمی کشیم
خمینی بت شکن ؛ بت فسادو بشکن»
انگار آمده اند تا با جان و دل نوشدارویی شوند بر دل و جان زهر نوشیده امامشان؛ گاهی با تمام وجود لبیک میگویند به پیام مبارزاتی آقایشان و به یاد احرام به خون خضاب شده سال قبل حجاج:
«مکه، مدینه؛ آزاد باید گردد»

دیگر امت سر از پا نمی شناسد، وقتی کار به مقتل و خون و خضاب میکشد ناخودآگاه به یاد سالار شهیدان فریاد میزنند، جمع یکصدا هیئتی میشود انگار، صدای سینه زنی با شعارها مخلوط می شود:
«حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست»

شعارها برخلاف معمول خیلی طول میکشد، حدود ۵دقیقه مردم از جان فریاد میزنند، فریادهایی که برگی می شود بر تاریخ مظلومیت حزب الله و امامشان پس از جام زهر، پنج دقیقه ای برای تاریخ، تا احدی سی چهل سال بعد نتواند بگوید جام زهری در کار نبود…

 

http://www.teribon.ir/base/img/2017/07/@teribon.mp3

[ad_2]

لینک منبع